Óm Namah Śivája


Automatická kresba - semináře

22.07.2010 22:22

 

Základní kurz automatické kresby 

 

  se bude konat v Plzni dne 

31. 7. 2010 od 8:30 do 13:30 hod v Plzni

(5 volných míst) 

 

a

 

28. 8. 2010 od 8:30 do 13:30 hod v Plzni

 

(5 volných míst) 

Seznámíte se se základy automatické kresby, nacvičíte si sestupování do stavu alfa, budete napojeni na své Vyšší JÁ, naučíte se meditovat, naučíte se vykreslit stav svých čaker, stav aury Vás i Vašich blízkých, dále i  stav aury bytu, domu, auta, vykreslíte si vhodnost potravin a  mnoho dalšího.

S sebou:
barevné pastelky, obyčejné tužky, tvrdé desky, papíry a případně čtvrtky,
kdo pracuje s kyvadlem, vezměte si ho s sebou.
 

 

Pokračovací kurz automatické kresby

 se bude konat individuálně dle dohody s absolventy základního kurzu

  

Naučíte se zjišťovací kresbu v oblasti partnerských vztahů – několik druhů rozboru

naučíte se kresbu aurogramu - charakteristiky osobnosti člověka

naučíte se základy kresby diagnostiky zdravotního stavu člověka


S sebou:
barevné pastelky, obyčejné tužky, tvrdé desky, papíry a případně čtvrtky,
kdo pracuje s kyvadlem, vezměte si ho s sebou.

Na setkání se těší

P. Cheníčková


  

Prosím o přihlášky a závazné potvrzení účasti na e-mail: chenickova.pavla@seznam.cz

Další bližší informace ke kurzu obdržíte e-mailem.

Pokud máte zájem o kurz Automatické kresby mimo stanovené termíny, můžu pro Vás udělat individuální kurz dle vašeho požadavku.

—————

Zpět