Óm Namah Śivája


Co je REIKI?

15.09.2008 20:51

 

Co je REIKI?

 

Terapie REIKI (léčení rukama i na dálku) vede k hlubokému uvolnění, odstraňuje z těla toxiny, přivádí do těla životadárnou sílu, posiluje obranyschopnost organismu, reguluje funkce orgánů a probouzí přirozené samoléčivé schopnosti organismu. Nenahrazuje lékařskou péči, ale znatelně urychluje průběh léčby akutních i chronických onemocnění a doléčování po operacích a úrazech. Užíváním individuálně určených bylin, vitamínů a minerálů pak často dochází k podstatnému zlepšení objektivních výsledků nálezů i k zlepšení subjektivního stavu.

Ošetření a energetizace organismu pomocí REIKI je nenásilná metoda hluboké relaxace, kdy dochází k samouzdravovacím procesům vedoucím nejen k odstranění stresu a jeho následků, ale často v určité míře i k vyléčení nemocí; pokud nedojde přímo k odstranění některých příznaků nemoci, tak alespoň k jejich zmírnění. Vesmírná energie REIKI není vázána na žádnou víru ani přesvědčení; stačí důvěra klienta, který se chce nechat léčit a zregenerovat svůj organismus.

Probíhá vleže a v oblečení, terapeut na klienta přikládá ruce, kterými proudí ozdravná a uvolňující energie. Po působení REIKI se člověk cítí jako znovuzrozený, neboť v jeho těle dojde k nenásilnému uvolnění energetických bloků. Po působení terapie REIKI se doporučuje 24 hodin nekoupat (netýká se základní hygieny), aby se přijatá energie mohla vstřebat do organismu. Uvolnění bloků někdy také provázejí pocity smutku a případně i pláče, které však mají očišťující charakter. Je to láskyplná energie, která k nám proudí z vesmíru přímo od Stvořitele. Její terapie budou účinné i v páté dimenzi.

Více informací naleznete zde:

https://zivotni-energie.cz/historie-reiki-mikao-usuim-a-jeho-pribeh.html

—————

Zpět