Óm Namah Śivája


Plamen centrálního slunce

03.03.2012 03:03

 

Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. A tak její prozařování Světlem není takové jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce. Duše se rodí v Centrálním Slunci a je individualizovaným božím plamenem. Světlo duše velmi jasně září a je spojeno s Centrálním Sluncem, kterým je živeno. Čím blíže je duše ke slunci, tím je pro ni snazší žít v souladu s Božími zákony. Je vyživováno jejím světlem. Zasvěcením do tohoto systému se vám umožní co nejčistější napojení na Velké slunce za sluncem. Plamen ve vašem nitru začne velmi výrazně zářit a vy se tím budete přibližovat ke své celistvosti - k Mistrovství.

Prací s touto energií se rozvíjí vztah mezi vámi a Centrálním Sluncem.

Kurz probíhá 1 den, skripta, certifikát

Předpoklady: mistrovský stupeň v jakékoliv linii

Zasvěcení možné kdykoliv během roku po domluvě.

Cena dohodou.

—————

Zpět