Óm Namah Śivája


Co je SRT?

21.08.2008 22:22

 

SRT

Zdroj: Internet

SRT neboli Spiritual Response Therapy je nenásilná metoda, jejíž pomocí lze odblokovat negativní programy v podvědomí. Pracuje se s kyvadlem a speciálními tabulkami. Touto metodou je možno vyčistit mnoho různých fyzických i psychických poruch, které jsou způsobeny špatným tokem energií. Podvědomí, které je zahlceno negativními programy, produkuje zase jen negace. Proto je třeba podvědomí vyčistit. Takto se mohou léčit různé strachy, fobie, vztahové problémy, poruchy učení, poruchy přijímání potravy, nadváha, diskarnáti, ale i fyzické nemoci, které mohou souviset s našimi minulými životy atd. Práce s technikou SRT trvá cca 1-3 hodiny. Klient může během práce se SRT cítit energii. Někdy je třeba čištění opakovat, protože nelze naráz vyčistit vše, co jsme si nashromáždili za několik životů.

—————

Zpět