Óm Namah Śivája


Treapie pomocí SRT/LTVJ

09.01.2013 22:15

 

SRT - Spiritual Response Therapy je nenásilná metoda, při které se  pracuje pomocí kyvadla a desitek tabulek. Touto metodou lze odblokovat negativní programy v podvědomí. Touto metodou je možno vyčistit mnoho různých fyzických i psychických poruch, které jsou způsobeny špatným tokem energií. Podvědomí, které je zahlceno negativními programy, produkuje zase jen negace. Proto je třeba podvědomí vyčistit. Takto se mohou léčit různé strachy, fobie, vztahové problémy, poruchy učení, poruchy přijímání potravy, nadváha, diskarnáti, ale i fyzické nemoci, které mohou souviset s našimi tzv. minulými životy atd. 

 

Objednávky na terapii přijímam na e-mail. Terapie trvá zhruba 2 hodiny. 

 

—————

Zpět